71 123-456-789 bip@pceik.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy
Aktualności
Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: Zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”
07.01.2015
Przetargi aktywne
HeadAdmin

Czytaj więcej
Zakup materiałów dydaktycznych – zgodnie ze specyfikacją – jak w załączniku nr 1 do zapytania/ogłoszenia (formularz ofertowy)
18.12.2014
Archiwum przetargów
HeadAdmin

Czytaj więcej
Wybór oferty w postępowaniu na: Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników popołudniowych warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych w ramach realizacji projektu „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
20.10.2014
Archiwum przetargów
HeadAdmin

Czytaj więcej
Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników popołudniowych warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych w ramach projektu „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”
16.10.2014
Archiwum przetargów
HeadAdmin

Czytaj więcej