71 123-456-789 bip@pceik.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy
Aktualności
Wybór oferty w postępowaniu na: Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników popołudniowych warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych w ramach realizacji projektu „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
20.10.2014
Archiwum przetargów
HeadAdmin

Czytaj więcej
Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników popołudniowych warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych w ramach projektu „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”
16.10.2014
Archiwum przetargów
HeadAdmin

Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane w dniu 2014-10-15 o godzinie 22:23 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-10-15 o godzinie 22:23 (numer ogłoszenia 343032-2014)
15.10.2014
Archiwum przetargów
HeadAdmin

Czytaj więcej
Dotyczy: „Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w projekcie pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim” nr sprawy: PCEiK ZP.19.2014
13.10.2014
Archiwum przetargów
HeadAdmin

Czytaj więcej