71 123-456-789 bip@pceik.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy
Przetargi aktywne
Zapytanie ofertowe - remont dachu budynku PCEiK w Oleśnicy
09.07.2020
Przetargi aktywne
Iwona

Poniżej zamieszczamy specyfikację robót do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia: 

Specyfikacja zamówienia - str.1

Specyfikacja...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - remont dachu budynku PCEiK w Oleśnicy
08.06.2020
Przetargi aktywne
Iwona

Przedmiotema zamówienia jest:

Wykonanie remontu dachu na budynku PCEiK zgodnei z zaleceniami konserwatora zabytków. 

Remont dachu 1.

Remont...

Czytaj więcej
Wyb??r oferty najkorzystniejszej w post??powaniu na: Zakup materia????w dydaktycznych w ramach realizacji projektu ???Innowacyjny system wspomagania o??wiaty w powiecie ole??nickim???
07.01.2015
Przetargi aktywne
HeadAdmin

Czytaj więcej